Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Vyberte:

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče, červenec 2018

Místo: Hlinsko a okolí, Chotovice a okolí
Typ vztahu:
Nástup: Nástup dle dohody
Výběrové řízení: Ne
Kontaktní osoba: Bc. Jana Jílková
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80