Prázdninové výlety pro děti v SASRD
13. srpna 2020 AKTUÁLNĚ

Prázdninové výlety pro děti v SASRD

Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře letošního  rok se nám  nepodařilo  uskutečnit oblíbený a dlouho plánovaný přívesnický tábor pro děti z rodin našich klientů. Rozhodli jsme se nahradit ho jednodenními výlety a tak umožnit dětem ze sociálně znevýhodněných rodin prožít v době školních prázdnin něco jiného než obvykle. Krásný byl výlet za přírodními klenoty do údolí Chrudimky poblíž Nasavrk, došli jsme až k zřícenině hradu Strádov. Krásný byl i druhý výlet, kdy  jsme  poznávali okolí  přírodní oblasti pískovcových Budislavských skal.  Takový výlet je velmi prospěšný pro celkovou spolupráci s rodinou v rámci poskytování sociálně aktivizační služby. Získá se tak větší důvěra, zlepší se komunikace, prohloubí se i vztahy. Zatím jsme uskutečnili dva výlety, plánujeme další.  Výlet je vždy zakončený opékáním buřtů.

Mgr. Dagmar Štanclová

vedoucí Sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi
Tel.: 731 598 805 E-mail: Z8twRb2ka8Am2~l7VX~mY..43dkmRb~lWlkmb