Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálové perličky


Vedoucí skupinky: „Tak děti, máme dokoledováno. Zavoláme si odvoz, abychom nemuseli šlapat zpátky do kopce…“
Koledník Bobo: „Ale tři králové neměli auto, oni měli leda tak koně.“
Vedoucí: „Já ale koně nemám..“
Bobo: „Tak to budeme muset jít pěšky…“

V jedné skupince po pěti minutách chození fňukla pětiletá Alička, že už jí bolí nohy. Ale hned na to uviděla větší kopeček sněhu, hupsla do něj a bylo po bolesti. To se za celou hodinu a půl koledování opakovalo ještě několikrát.

Na faru se schází skupinky, které už mají odkoledováno, dostávají párek a teplý čaj. Vedoucí skupinek společně s koordinátorkou uzavírají sázky, kdo letos dorazí jako poslední. Jasný tip na vítěze, který si prvenství drží již několikátý rok, je Jarda se svojí skupinkou, kteří mají na starost pečovatelské domy a bytovky u školy a evidentně si na koledování dávají záležet. Ovšem letos Jardu o pomyslnou první příčku připravil Pepa, který se zapůjčenou lopatou bojoval se závějemi na Pasekách a dorazil proto až po poledni.

Skupinka dětí, která koledovala v Rybné, se shodla, že nejlepší byl řízek, který dostali asi v polovině trasy, a který jim dodal energii na zbytek koledování.

„Letos jsme nedostali žádný ovoce!“ řekl s úlevou koledník, když si s kamarády rozdělovali vykoledované dobroty.

Tříkrálová sbírka začíná

Tříkrálová sbírka začíná! 1. ledna vyrazí na koledu tisíce charitních králů

Jedenáctiletý Vojta nepůjde příští pátek do školy, ale přesto ho čeká náročný den. Spolu s Aničkou a Damiánem se vydají na tříkrálovou koledu. Předpověď počasí zatím slibuje teploty kolem nuly, to by mohlo jít dobře. Horší by bylo, kdyby napadl sníh jako předloni: v hábitech tří králů se závějemi brodí hůř, rychle nasáknou vodu a snadno mrznou. Vojtova skupina bude koledovat jeden den, pak je vystřídají jiní. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí.

Vojta ponese na krku plastovou pokladničku, těch nechala místní Charita před týdnem zapečetit na obecním úřadě hned třicet. Každá má pro kontrolu své číslo a je označena logem Charity. Vojtova skupina dostala přidělený rajón v historické zástavbě jejich městečka. V rodinných domcích tu žijí většinou starší lidé, z nichž některé zná z kostela. Ti jistě otevřou, až jejich kolednická trojice převlečená za bájné krále zazvoní u jejich dveří. Spolu s dospělým doprovodem, vedoucím skupinky, zazpívají koledu, popřejí vše dobré v novém roce, hlavně pevné zdraví, a poté předají drobnosti - kalendářík na nový rok a cukřík - "bílé zlato", jak říkají tomuto daru, který Charita tradičně připravuje všem koledníkům v chráněných dílnách Reparto Zábřeh zaměstnávající lidi s hendikepem.

Vánoční besídka v chotovické charitě

Tradičním vánočním posezením jsme se rozloučili s rokem 2018 a přivítali vánoční svátky se zaměstnanci a uživateli denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen, s jejich rodinnými příslušníky i známými.
Pro posluchače bylo připraveno pohoštění a nechybělo hudební vystoupení Sboru amatérů od svatého Josefa.
DSC_0178

DSC_0214

Na mši do Nových Hradů se sjelo všech 32 charitních aut

Ve středu 13.prosince 2018 se konala v kostele sv. Jakuba tradiční mše na poděkování za charitní dílo.

DSC_0044

Ježíšek letos přišel do Chotovic o něco dříve...

Díky štědrému finančnímu daru od firmy NEDCON jsme mohli zakoupit novou lednici do jídelny v Chotovicích. Děkujeme.

DSC_0009

Mikulášská nadílka

V neděli 9.12.2018 navštívil kostel sv. Mikuláše v Proseči a kostel sv. Jakuba v Nových Hradech Mikuláš a nadělil hodným dětem sladké balíčky, které pro ně připravili zaměstnanci společně s uživateli denního stacionáře.

Mikulášské balíčky 2018

Výsledky Národní potravinové sbírky 2018

V Národní potravinové sbírce 2018 lidé darovali více drogerie a rozmanitější skladbu zboží

Celkem dárci darovali po celé České republice 321 tun zboží, z toho 41 tun drogistického zboží.

 

Blíží se šestý ročník Národní potravinové sbírky

Letos chce sbírka upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek

Už pošesté může každý z nás pomoci nákupem trvanlivých potravin a drogistického zboží lidem, kterým schází. Jedna z nejvýznamnějších tradičních podzimních charitativních akcí – Národní potravinová sbírka – proběhne letos v sobotu 10. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin ve více jak 660 prodejnách po celé České republice. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pak putují například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v azylových domech a dalším potřebným. Každoroční vlnu solidarity podtrhují také dobrovolníci, kteří pomohou sbírku uskutečnit.
Více o sbírce

Čtyři nová auta pro projekt Centrum sociálních služeb Hlinsko

V rámci projektu Centrum sociálních služeb Hlinsko jsme zakoupili čtyři nová vozidla
od Auto MERCIA a.s.

DSC_1010

Den otevřených dveří a oslava vzniku charity v Chotovicích

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče si letos připomíná 25. výročí od svého vzniku. Oslavy založení novohradské charity a současně Den otevřených dveří proběhly ve čtvrtek 20. září 2018, kdy veškeré prostory charity byly zpřístupněny široké veřejnosti a pro návštěvníky byl připraven zajímavý program. Akce se zúčastnili zástupci Diecézní charity Hradec Králové
RNDr. Jiří Stejskal, Mons. Josef Suchár a Ing. Olga Horáková, pozvání přijal také Ing. Pavel Šotola z Pardubického kraje a kandidáti do Senátu 2018 Daniel Herman a Bob Fliedr.

DSC_0764

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto