Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Na mši do Nových Hradů se sjelo všech 32 charitních aut

Ve středu 13.prosince 2018 se konala v kostele sv. Jakuba tradiční mše na poděkování za charitní dílo.

DSC_0044

Ježíšek letos přišel do Chotovic o něco dříve...

Díky štědrému finančnímu daru od firmy NEDCON jsme mohli zakoupit novou lednici do jídelny v Chotovicích. Děkujeme.

DSC_0009

Mikulášská nadílka

V neděli 9.12.2018 navštívil kostel sv. Mikuláše v Proseči a kostel sv. Jakuba v Nových Hradech Mikuláš a nadělil hodným dětem sladké balíčky, které pro ně připravili zaměstnanci společně s uživateli denního stacionáře.

Mikulášské balíčky 2018

Výsledky Národní potravinové sbírky 2018

V Národní potravinové sbírce 2018 lidé darovali více drogerie a rozmanitější skladbu zboží

Celkem dárci darovali po celé České republice 321 tun zboží, z toho 41 tun drogistického zboží.

 

Blíží se šestý ročník Národní potravinové sbírky

Letos chce sbírka upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek

Už pošesté může každý z nás pomoci nákupem trvanlivých potravin a drogistického zboží lidem, kterým schází. Jedna z nejvýznamnějších tradičních podzimních charitativních akcí – Národní potravinová sbírka – proběhne letos v sobotu 10. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin ve více jak 660 prodejnách po celé České republice. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pak putují například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v azylových domech a dalším potřebným. Každoroční vlnu solidarity podtrhují také dobrovolníci, kteří pomohou sbírku uskutečnit.
Více o sbírce

Čtyři nová auta pro projekt Centrum sociálních služeb Hlinsko

V rámci projektu Centrum sociálních služeb Hlinsko jsme zakoupili čtyři nová vozidla
od Auto MERCIA a.s.

DSC_1010

Den otevřených dveří a oslava vzniku charity v Chotovicích

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče si letos připomíná 25. výročí od svého vzniku. Oslavy založení novohradské charity a současně Den otevřených dveří proběhly ve čtvrtek 20. září 2018, kdy veškeré prostory charity byly zpřístupněny široké veřejnosti a pro návštěvníky byl připraven zajímavý program. Akce se zúčastnili zástupci Diecézní charity Hradec Králové
RNDr. Jiří Stejskal, Mons. Josef Suchár a Ing. Olga Horáková, pozvání přijal také Ing. Pavel Šotola z Pardubického kraje a kandidáti do Senátu 2018 Daniel Herman a Bob Fliedr.

DSC_0764

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHOTOVICÍCH

O letních prázdninách proběhl týdenní příměstský tábor pro uživatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD). Pracovníci SASRD společně se třemi pracovníky na dohodu si pro děti ve věku od pěti do třinácti let připravili pestrý program. Na každý den byl naplánován výlet, třemi auty se najezdilo zhruba 2000 kilometrů. Letní tábory jsou pro děti jednou z možností jak příjemně a aktivně prožít prázdniny, naučit se samostatnosti, novým dovednostem a třeba si najít i nové kamarády. Letos se podařilo zajistit pobyt na našem příměstském táboře dvaceti dětem.

Posezení pro zaměstnance charity, září 2018

Již několikátým rokem se zaměstnanci Oblastní charity Nové Hrady u Skutče schází na začátku září na "vánoční besídce".
DSC_0172

K-potravinová sbírka 2018

V sobotu 8.9. 2018 od 8 do 18 hodin pořádá společnost Kaufland Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank ve všech svých prodejnách po celé České republice K-potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi.
Naši "Sasrďáci" (pracovníci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) se zúčastní jako dobrovolníci sbírky v prodejně v Pardubicích.

Více o sbírce ZDE

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80