Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Další auto pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Auto bylo zakoupeno v rámci projektu Burza filantropie.
Děkujeme všem našim sponzorům a donátorům.

Donátoři:
Pardubický kraj - 10.000,-- Kč
012459_05_087231.jpg
Nadace J&t s 30.000 Kč
Město Chrudim - 2.000,-- Kč
VS Chrudim - 5.000,-- Kč
fa EKOMONITOR - 5.000,-- Kč


pořizovací cena 76.000,-- Kč,
zbytek hrazen z vlastních zdrojů

Čarodějný rej v Chotovicích

Poslední dubnový pátek se Chotovice zaplnily podivnými postavami s klobouky, košťaty a hrbatými zády...

DSC_1294        DSC_1310

Brašny pro zdravotní klauny

Ve středu 2. května 2018 byly ve Východočeském divadle předány ocenění vybraným osobnostem pardubicka. Mezi oceněnými byla také organizace Zdravotní klauni. Členové této organizace byli obdarováni klaunskými brašnami, které pro tuto píležitost ušily šikovné švadlenky z Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.
DSC_1269

 

Den s ošetřovatelskou službou

„Neberu to jako práci. Tohle je poslání.“ říká vedoucí ošetřovatelské služby paní Ludmila Hladká. Velmi milá, hezky upravená dáma, která každý den věnuje svou péči a úsměv pacientům Domácí hospicové péče a Ošetřovatelské služby.

"Anděl na drátě" pomáhá v Hlinsku

Zařízení v podobě náramku nebo přívěsku na krk může pomoci zachránit život

Brzy bude mít možnost tuto asistenční službu využívat i senior z Hlinska, který je současně uživatelem Pečovatelské služby OCH Nové Hrady u Skutče. To vše díky sponzorovi, který zaplatí zařízení včetně služby na celý jeden rok. Děkujeme.

dependent-100343_1280
foto: pixabay

Anděl na drátě - proč služba vznikla?

Komplexní asistenční služba Anděl na drátě poskytuje nepřetržitou pomoc seniorům. Stačí náramek s tlačítkem a 65 "andělů" připravených nonstop pomoci.

Nová pec pro keramickou dílnu

Tak to je PECka!!!
Do keramické dílny v Chotovicích jsme pořídili novou keramickou pec a už se nemůžeme dočkat, až v ní vypálíme první várku výrobků.

DSC_0175        DSC_0177

Jarní a velikonoční nálada v Chotovicích

Je pro nás důležité, aby se uživatelé našich služeb i my zaměstnanci cítili dobře, příjemně. Milou atmosféru napomáhá navodit také výzdoba prostror charity. S přicházejícím jarem vyzdobili pracovnice a uživatelé DS a STD naši výtvarnou dílnu plstěnými andělkami.
 

Zaměstnanci Saint – Gobain ADFORS si oblíbili výrobky z charity

Jarní náladu přivezly v úterý 20. března 2018 do Litomyšle pracovnice naší charity. Pro zaměstnance podniku nachystaly prodejní výstavu jarně a velikonočně laděných výrobků.

Jarní trhy v Proseči a Nových Hradech

Tradiční sychravé počasí potrápilo zaměstnance OCH Nové Hrady u Skutče při nedělních trzích

Už to tak vypadá. Zima a vítr k Jarním trhům prostě patří. Naštěstí jsou naši zaměstnanci vybaveni termoskami s teplým čajem a kávou, takže několik hodin v tomto nepříznivém počasí na nich nezanechalo neblahé následky.

 

Přestavba v Hlinsku je v plném proudu

Nové zázemí pro služby novohradské Charity v Hlinsku

 Vytvoření Centra sociálních služeb Hlinsko za účelem zkvalitnění a rozšíření zde poskytovaných sociálních služeb, a také zvýšení jejich dostupnosti a operativnosti ve městě a okolí - to vše je hlavním cílem projektu, který Oblastní charita Nové Hrady u Skutče zahájila již v létě loňského roku. Charita má v Hlinsku ve vlastnictví rodinný dům v Erbenově ulici, ve kterém do doby, než započala rekonstrukce, sídlila prodejna charitních výrobků, sklad kompenzačních pomůcek, sklad humanitární pomoci a kancelář zdravotních sester, které poskytují ošetřovatelskou službu. Na jaře příštího roku by se do nově zrekonstruované budovy měly přestěhovat služby Osobní asistence, Pečovatelská služba, Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80