Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Jarní a velikonoční nálada v Chotovicích

Je pro nás důležité, aby se uživatelé našich služeb i my zaměstnanci cítili dobře, příjemně. Milou atmosféru napomáhá navodit také výzdoba prostror charity. S přicházejícím jarem vyzdobili pracovnice a uživatelé DS a STD naši výtvarnou dílnu plstěnými andělkami.
 

Zaměstnanci Saint – Gobain ADFORS si oblíbili výrobky z charity

Jarní náladu přivezly v úterý 20. března 2018 do Litomyšle pracovnice naší charity. Pro zaměstnance podniku nachystaly prodejní výstavu jarně a velikonočně laděných výrobků.

Jarní trhy v Proseči a Nových Hradech

Tradiční sychravé počasí potrápilo zaměstnance OCH Nové Hrady u Skutče při nedělních trzích

Už to tak vypadá. Zima a vítr k Jarním trhům prostě patří. Naštěstí jsou naši zaměstnanci vybaveni termoskami s teplým čajem a kávou, takže několik hodin v tomto nepříznivém počasí na nich nezanechalo neblahé následky.

 

Přestavba v Hlinsku je v plném proudu

Nové zázemí pro služby novohradské Charity v Hlinsku

 Vytvoření Centra sociálních služeb Hlinsko za účelem zkvalitnění a rozšíření zde poskytovaných sociálních služeb, a také zvýšení jejich dostupnosti a operativnosti ve městě a okolí - to vše je hlavním cílem projektu, který Oblastní charita Nové Hrady u Skutče zahájila již v létě loňského roku. Charita má v Hlinsku ve vlastnictví rodinný dům v Erbenově ulici, ve kterém do doby, než započala rekonstrukce, sídlila prodejna charitních výrobků, sklad kompenzačních pomůcek, sklad humanitární pomoci a kancelář zdravotních sester, které poskytují ošetřovatelskou službu. Na jaře příštího roku by se do nově zrekonstruované budovy měly přestěhovat služby Osobní asistence, Pečovatelská služba, Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Charita má ženskou tvář

U příležitosti Mezinárodního dne žen, svátku úcty k ženám, vyhlášeného na paměť newyorské stávky za rovnoprávnost před 110 lety, připomínáme, že rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Ženy jsou rovněž z hlediska rizika více ohroženy chudobou více, než muži.

Poslanecká sněmovna bude projednávat tzv. Oddlužovací novelu insolvenčního zákona

Zítra bude na programu jednání Poslanecké sněmovny PČR oddlužovací novela, jejíž schválení jako Charita dlouhodobě podporujeme. Vycházíme přitom z analýz založených na znalostech našich pracovníků, odborníků na oddlužování a ze zkušeností ze zahraničí.

XXVIII. charitní ples úspěšně za námi

Další vydařený charitní ples je za námi.
V sobotu 10. února se v sokolovně v Makově setkalo více než stopadesát tancechtivých příznivců charity, aby společně prožili další báječný ples Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. K tanci i poslechu hrála kapela Vepřo, knedlo s Dádou, tombola byla nacpaná k prasknutí krásnými a hodnotnými cenami a v kuchyni to příjemně vonělo.
Výtěžek z XXVIII. charitního plesu činil více než 50 tisíc korun.

IMG_20180210_205400IMG_20180210_205502

IMG_20180210_214135ples

Rekonstrukce v Hlinsku je v plném proudu

Nové zázemí pro služby Oblastní charity Nové Hrady u Skutče by mělo být hotovo na jaře příštího roku

 

Vytvoření Centra sociálních služeb Hlinsko pro zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Hlinsku, zvýšení dostupnosti a operativnosti služeb ve městě Hlinsko a okolí – to je hlavním cílem projektu, který započala Oblastní charita Nové Hrady u Skutče již v létě loňského roku. 

XXVIII. charitní ples

Srdečně Vás zveme na tradiční charitní ples, který se uskuteční v sobotu 10. února 2018 v sokolovně v Makově.

Výborné jídlo, hudba, bohatá tombola.

ples 2018 barva

Tříkrálová sbírka 2018 - HOTOVO SPOČÍTÁNO!!!

V oblasti Chotovic, Hlinska a Skutče činí výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

931.589,-Kč

Kolik se vybralo v jednotlivých obcích se dovíte ZDE

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto