Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Čarodějný rej v Chotovicích

Poslední dubnový pátek se Chotovice zaplnily podivnými postavami s klobouky, košťaty a hrbatými zády...

DSC_1294        DSC_1310

...naštěstí se brzy ukázalo, že ježibabky a ježidědci nejsou nikdo jiný než zaměstnanci a uživatelé denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen OCH Nové Hrady, kteří si společně užívali čarodějné dopoledne plné her a zábavy. A protože se počasí vydařilo, mohli se všichni vydat na čarodějnou cestu a plnit čarodějné úkoly. Během svého putování splnili hned několik nelehkých úkolů, jako třeba hádání pochutin jen podle čichu a chuti, určování předmětů se zavřenýma očima, nebo hod kamínkem do sklenice s vodou. Po splnění všech úkolů čekal na účastníky Čarodějného dne výborný buřtík pečený nad ohněm, který si každý s chutí snědl.

DSC_1305   DSC_1327   DSC_1359   DSC_1377

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80