Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Charitní domácí péče je v ohrožení, zdravotní pojišťovny nám svazují ruce

Charitní domácí péče je v ohrožení, zdravotní pojišťovny nám svazují ruce

HRADEC KRÁLOVÉ) Diecézní charita Hradec Králové a její regionální Charity se také připojují k prohlášení Charity ČR, Asociace domácí péče a České asociace sester, které požaduje spravedlivé ohodnocení zdravotních sester v domácí péči ze strany zdravotních pojišťoven. Naše sestry jsou ve stávkové pohotovosti od loňského srpna a v tomto týdnu si rovněž připnou červenou mašli, která symbolizuje svázanost s lidmi, o něž pečují, ale i to, že mají při své často velmi náročné a obětavé práci svázané ruce.

 

 

„Zdravotní pojišťovny totiž hradí jen část práce, kterou odvádí zdravotní sestry v domácí péči. Naše kvalifikované sestry pak odchází pracovat do nemocnic nebo ze zdravotnictví vůbec. Pro pojišťovny se jedná o relativně malé peníze – celá domácí péče tvoří 0,7 % výdajů zdravotního pojištění. Ovšem pro nás jde o částky likvidační. Když se domácí péče zhroutí, bude stát pro pacienty potřebovat dvakrát víc lůžek, než má pro následnou péči nyní,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

„V médiích sice zaznívají zprávy o navyšování mezd do zdravotnictví, ale mlčí se o tom, že zdravotních sester v domácí péči se to vůbec netýká. Přitom jejich odborná péče, indikovaná lékařem, vyžaduje nejen profesionalitu, flexibilitu, ale i psychickou odolnost. Sestřičky v domácí péči nemají za zády lékaře, jako je tomu v nemocnicích. V terénu jsou samy za sebe a nezřídka se musí umět rozhodnout ve složitých situacích. Pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přičemž se ve službách střídají. Někdy narážejí kromě řešení zdravotních potíží i na složitou sociální situaci pacientů,“ vysvětluje Bc. Dita Kujovská, koordinátorka středisek Charitní ošetřovatelské služby v královéhradecké diecézi.

V současné době jsou do domácí péče propouštěni i pacienti, kteří by ještě před pár lety museli zůstat v nemocnici. Doba hospitalizace se výrazně zkrátila a doma se tak ocitají lidé, jejichž zdravotní stav by ještě nedávno vyžadoval výhradně péči na lůžku zdravotnického zařízení. Takovým příkladem jsou kvadruplegičtí pacienti, nebo pacienti odkázaní na umělou plicní ventilaci. Charitní sestřičky jezdí i do okolních obcí v okruhu desítek kilometrů, a to za každého počasí a v každé denní i noční době.

„Mzdy našich sester se generují z úhrad od zdravotních pojišťoven, které značně ušetří už na tom, že je pečováno o pacienty mimo nemocniční zařízení a zadruhé na tom, že nám tuto péči prostě uhradí jen částečně. Náklady na pohonné hmoty, zdravotnický materiál, energie, vzdělávání personálu už se za posledních deset let znásobily, úhrady ale ne. A z čeho pak ohodnotit sestřičky tak, jak by si zasloužily, nebo alespoň tak, jako v lůžkových zařízeních?“ říká Bc. Dita Kujovská a pokračuje: „Záleží nám na našich pacientech, a proto věříme, že i sestrám domácí péče budou vytvořeny důstojné podmínky pro výkon tak náročné práce.“

Charity v hradecké diecézi provozují celkem 13 středisek domácí péče – charitní ošetřovatelské služby (CHOS), v nichž pracuje 189 zdravotních sester, které ročně vykonají u 8 436 pacientů 386 922 návštěv. Deset středisek CHOS poskytuje také domácí hospicovou péči. Prožít poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých umožňují těžce nemocným a umírajícím také 3 mobilní hospice, kde dalších 16 sester pečuje o 179 pacientů . Více na www.hk.caritas.cz a https://www.facebook.com/hk.caritas.cz.  

Více ke stávkové pohotovosti naleznete také na https://www.charita.cz/stavkova-pohotovost/.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto