Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Den otevřených dveří a oslava vzniku charity v Chotovicích

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče si letos připomíná 25. výročí od svého vzniku. Oslavy založení novohradské charity a současně Den otevřených dveří proběhly ve čtvrtek 20. září 2018, kdy veškeré prostory charity byly zpřístupněny široké veřejnosti a pro návštěvníky byl připraven zajímavý program. Akce se zúčastnili zástupci Diecézní charity Hradec Králové
RNDr. Jiří Stejskal, Mons. Josef Suchár a Ing. Olga Horáková, pozvání přijal také Ing. Pavel Šotola z Pardubického kraje a kandidáti do Senátu 2018 Daniel Herman a Bob Fliedr.

DSC_0764

Jak a co se během let změnilo, představila návštěvníkům Dne otevřených dveří ředitelka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče Blanka Vopařilová. Průřez dění během pětadvaceti let byl ke shlédnutí také na informačních panelech, které byly rozmístěny ve venkovních prostorách charity. Kromě historie a současných údajů o Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu výtvarných děl uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen, nebo zajímavosti a fotografie zachycující běžné činnosti, aktivity a momenty ze služeb charity. Představeny byly i stávající a budoucí projekty charity, jejichž hlavním cílem je zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb.
DSC_0787DSC_0794DSC_0805

            Po celý Den otevřených dveří byli návštěvníkům k dispozici vedoucí služeb, kteří ochotně poskytovali veškeré informace o službách charity – Pečovatelské službě, Osobní asistenci, Ošetřovatelské službě, Denním stacionáři, Sociálně terapeutických dílnách a Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Nahlédnout mohli příchozí i do dceřiné společnosti PERCHAR s.r.o., jejíž hlavní činností je praní, želení a výsprava prádla v přilehlé moderně vybavené prádelně. Zpřístupněn byl také sklad Potravinové banky Pardubice a k nahlédnutí byly připraveny fotografie a informace z dění Rodinného centra Mikeš, které sídlí v nedaleké Proseči.

DSC_0807DSC_0853DSC_0801DSC_0837

            Dopoledne zpestřili návštěvníkům uživatelé služeb denní stacionář a sociálně terapeutické dílny, kteří si společně s pracovnicemi charity připravili krátké pásmo lidových písní. Prodejní stánek s dekoračními i užitkovými předměty vytvořenými v sociálně terapeutických dílnách a chráněných dílnách PERCHAR s.r.o. byl otevřen po celý den.

DSC_0825DSC_0831DSC_0888

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80