Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Jarní a velikonoční nálada v Chotovicích

Je pro nás důležité, aby se uživatelé našich služeb i my zaměstnanci cítili dobře, příjemně. Milou atmosféru napomáhá navodit také výzdoba prostror charity. S přicházejícím jarem vyzdobili pracovnice a uživatelé DS a STD naši výtvarnou dílnu plstěnými andělkami.
 

20180326_15273220180328_084934

Co to voní?

Chodbami se line příjemná vůně čerstvě upečeného mazance. Uživatelé DS společně se zaměstnankyněmi upekli ten nejlepší mazanec na světě. Zítra bude ke svačině. A ještě obarvit pár vajec a krásně je ozdobit. Tak co, už máte taky nachystáno pro koledníky?

20180328_08523720180329_070514

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80