Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Ples CDS Motýl

Ples CDS Motýl

V pátek 15. března 2019 jsme byli pozváni na benefiční ples, který pořádalo Centrum denních služeb Motýl.

"Do Hlinska jsme vyrazili hned po obědě, jeli jsme dvěmi auty, celkem nás jelo z chotovic asi čtrnáct." vzpomínají klienti denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.
"Před multifunkčním centrem, kde se ples konal,  jsme se potkali s kamarády ze sociálně terapeutických dílen z Hlinska. Byl pro nás připraven bohatý program - tombola, spousta výborného jídla, předtančení a akrobati. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat vlastní portrét od karikaturisty. Nahoře v patře budovy byla výstava obrazů, tak jsme se na ně byli podívat. Potom jsme si sedli do kavárny, tam jsme si dali výbornou kávu a poseděli v měkoučkých gaučích. Domů se nám moc nechtělo, ale už bylo pozdě, a tak jsme odjížděli asi o půl desáté večer."

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto