Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Poděkování

Tříkrálová koleda 2016 skončila

Stejně jako v minulých letech je obdivuhodné kolik z Vás je opakovaně ochotných se do  této akce dobrovolně zapojit.  Děkuji všem tříkrálovým koordinátorům.

Děkuji všem koledníkům a vedoucím skupinek, protože bez nich by se sbírka nikdy nemohla uskutečnit.  

Děkuji všem hospodyňkám, které obsluhovaly koledníky, ale i těm, které nám napekly nepřeberné množství dobrot.

Děkuji zejména všem štědrým dárcům!!

 Letos nás při koledování podpořilo více dobrovolníků než loni. Naše organizace v letošním roce vykoledovala úžasných  752 790,-- Kč. Na Hlinecku bude výtěžek této akce použit na rekonstrukci domu na Erběnově ulici, který je majetkem naší charity. Již třetím rokem šetříme vykoledované prostředky a chceme je použít při této rozsáhlé rekonstrukci jako spoluúčast evropského projektu.

Výsledky letošního, v pořadí již 16. ročníku celostátní. Tříkrálové sbírky, lze sledovat na stránce

www.trikralovasbirka.cz/vysledky

Blanka Vopařilová

ředitelka OCH Nové Hrady u Skutče

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80