Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Poslanecká sněmovna bude projednávat tzv. Oddlužovací novelu insolvenčního zákona

Zítra bude na programu jednání Poslanecké sněmovny PČR oddlužovací novela, jejíž schválení jako Charita dlouhodobě podporujeme. Vycházíme přitom z analýz založených na znalostech našich pracovníků, odborníků na oddlužování a ze zkušeností ze zahraničí.

„Podporujeme tuto legislativní úpravu, která dává novou naději lidem v dluhové pasti a ve výsledku je výhodná i pro stát a pro věřitele. K obavám, že novela může vést k nezodpovědnosti dlužníků, říkáme, že dohled nad poctivým jednáním dlužníka je zejména úkolem insolvenčních správců. Vítáme i to, že proces oddlužení může být doprovázen sociálním poradenstvím, to je podle nás velmi potřebné,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.


„Oddlužení je oproti exekuci proces, který je transparentní a pro dlužníka i ostatní strany mnohem méně stresující. Člověk přesně ví, kolik peněz dluží, částka už dále neroste, a při splácení může vidět, jak se dluh postupně snižuje – to je velmi motivační. V exekuci totiž dluhy dále narůstají a tak se stává, že i přes vysoké exekuční srážky dluhy není možné dluhy splatit,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity Česká republika.

 

Na základě naší analýzy a zkušeností z jiných zemí podporujeme i tzv. nulovou variantu, tedy aby dlužník během 7 let splatil dokonce 0 % svých dluhů. U mnoha dlužníků, s nimiž se setkáváme v našich poradnách, vidíme, že tato legislativní úprava je velmi potřebná – je mezi nimi mnoho lidí v důchodovém věku, lidí s podlomeným zdravím, lidí, kteří žijí v chudobě celý život, a jejich šance na razantní zvýšení příjmů jsou velmi malé. Stejně tak vidíme, že mnoho lidí se nedostalo do dluhů vlastní vinou nebo nezodpovědností, ale zejména kvůli krizové životní situaci a špatně nastavenému systému, který lidi před nekontrolovaným zadlužením a pádem do dluhové pasti nechrání.

 

Charita Česká republika provozuje 53 občanských poraden, které poskytují dluhové poradenství (v roce 2016 v rozsahu 28 000 konzultací). Téměř čtyři desítky z nich do poloviny loňského roku, kdy došlo k legislativní úpravě, pro dlužníky i vypracovávalo a podávalo Návrhy na povolení oddlužení.

 

Naše doporučení v oblasti dluhové problematiky naleznete na stránkách „Odstraňme dluhové pasti!


Jan Oulík, Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80