Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Zaměstnanci Saint – Gobain ADFORS si oblíbili výrobky z charity

Jarní náladu přivezly v úterý 20. března 2018 do Litomyšle pracovnice naší charity. Pro zaměstnance podniku nachystaly prodejní výstavu jarně a velikonočně laděných výrobků.

IMG_20180320_104950IMG_20180320_104956

Dvakrát ročně jezdíme do Saint – Gobain ADFORS s širokou nabídkou výrobků z našich dílen. O keramiku, košíky z pediku, šperky, výrobky ze šicí dílny a další krásné předměty je veliký zájem, výrobky jsou vždy rozprodány během pár hodin.
Atmosféra je vždy příjemná, firma Saint – Gobain ADFORS pro pracovnice OCH Nové Hrady u Skutče zajistí drobné občerstvení i oběd.

Děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80