Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Jarmak září 2015

Jarmark se vydařil. Dobrá praxe ve spolupráci Oblastní charity a Komuniké (Rettigovky) přišla vhod. Ke krásným věcem mohli všichni zakoupit skvělé sušenky, pizzu z celozrnné mouky, skvělý medák a super chia palačinky s ovocem a šlehačkou.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80