Kontakty

Blanka Kelková, DiS.

Tel.: 730 595 774
sociální pracovnice pečovatelské služby a osobní asistence

Je sociální pracovnice pro pečovatelskou službu a osobní asistenci. Provádí sociální šetření a nastavuje individuální plány. Zakládající členka chrudimské Charity a nositelka Ceny Charity ČR.