Kontakty

Mgr. Lenka Vráželová

Tel.: 739 726 109
Zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
metodik pro všechny sociální služby, koordinátor Švýcarsko-českého projektu partnerství

Seznam služeb

Charitní pečovatelská služba - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Poradna sv. Rity - vedoucí poradny
Osobní asistenční služba - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Denní stacionář Slunečnice - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Charitní odlehčovací služba - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Dům pokojného stáří - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
LÁVKA – Sociální rehabilitace - vedoucí zařízení