Kontakty

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Rodina

Tel.: 731 402 995, 731 402 991
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - sociální pracovnice, vedoucí služeb
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Jitka Dopitová - sociální pracovnice, vedoucí služeb
Zuzana Földesiová - sociální pracovnice