Kontakty

Centrum náhradní rodinné péče Polička

Tel.: 733 676 736, 730 167 860
Vrchlického 16, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Bc. Pavel Šimon - vedoucí Centra náhradní rodinné péče
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
Fakultativní služby: NE

PA040298   Centrum náhradní rodinné péče

Poslání: Centrum náhradní rodinné péče je vzdělávací, podpůrná a poradenská služba pro pěstouny a děti v pěstounské péči.

  • Je vzdělávací, podpůrná a poradenská služba pro pěstouny a děti v pěstounské péči.

  • Služba je určena pro pěstounské rodiny, ale také pro osoby, které mají zájem a odvahu stát se pěstouny a je poskytována zdarma.

  • Služba funguje v pracovní dny od 7 hodin do 18 hodin v domácím prostředí rodiny.

  • Kapacita služby je 20 pěstounských rodin.

  • V Centru náhradní rodinné péče pracují sociální pracovníci a speciální a sociální pedagog, všichni vzdělávaní v problematice pěstounské péče.

Více informací o činnostech ZDE

Rozsah pověření organizace k sociálně - právní ochraně dětí

http://www.hledamerodice.cz/

Mapa směrnic Centra Náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče je financováno:

Úřadem práce

Seznam lidí

Mgr. Bc. Pavel Šimon - vedoucí Centra náhradní rodinné péče
Bc. Zuzana Mohelníková - sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče
Mgr. Markéta Šafářová - sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče
Bc. Aneta Girčáková - sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče
Bc. Veronika Soukalová - sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička