Kontakty

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 739 901 085
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01
Vedoucí služby: Marcela Renzová - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči pacientům s akutním či chronickým onemocněním i pacientům v paliativní péči a to v domácím prostředí pacienta s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.

Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života pacientů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí. 

Seznam lidí

Anežka Štanclová - zdravotnický pracovník
Mgr. Helena Švábová - zdravotní sestra
Pavla Škeříková - zdravotní sestra
MUDr. David Spinler - lékař paliativní péče
Božena Nezbedová - zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu
Mgr. Michaela Landsmannová, DiS. - zdravotní sestra
Marcela Renzová - vrchní sestra
Vendula Mattová - zdravotní sestra
Erika Víšková - zdravotní sestra
Petra Bauerová - zdravotní sestra