Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 598 960
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, pedikúra

Charitní pečovatelská služba

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby je podporovat klienta prostřednictvím terénních služeb při zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí. Tato individuální podpora směřuje k lidem, jejichž životní situace je ztížena nemocí, zdravotním omezením nebo vysokým věkem. Služba je poskytována na území města Kutná Hora a v okolních obcích dle aktuální kapacity služby.

Komu pomáháme?

 • seniorům
 • lidem se zdravotním postižením
 • lidem s chronickým onemocněním
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková kategorie: bez omezení věku.
Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby: dle naléhavosti případu a kapacity služby

Co nabízíme?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Rozvoz obědů zajišťujeme v pracovní dny od pondělí do pátku. Stravu převážíme v jídlonosičích s termoobalem, které uživatelům zdarma zapůjčíme. Další informace včetně aktuální ceny obědů získáte v sídle Charitní pečovatelské služby nebo na tel. čísle případně e-mailové adrese viz níže.

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Základní poradenství

Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociálním systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc. Základní poradenství je určeno především pro seniory nebo osoby se zdravotním či jiným handicapem, popř. pro jejich pečující rodinné příslušníky. Jedná se např. o pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, pomoc s žádostmi o umístění do pobytových zařízení apod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Doplňkové služby pro klienty:

 • pedikúra pro klienty Charitní pečovatelské služby
 • půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Otevírací doba:

Pečovatelská služba pondělí - neděle, svátky 7:00 - 19:00
Pedikúra

pondělí - pátek,       dle telefonické domluvy

 
Půjčovna zdravotních
a kompenzačních pomůcek

dle telefonické domluvy

 

Služby jsou poskytovány za úhradu dle platných ceníků v roce 2021:

Ceník_Charitní pečovatelské_služby_od 1. 1. 2021Přehled úhrad za vypůjčené pomůcky

Ceník pedikúry 2021

Seznam lidí

Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
Mgr. Tereza Krausová - sociální pracovník
Andrea Jarešová - pracovník v sociálních službách
Sára Vraná - pracovník v sociálních službách
Iva Vořechovská - pracovník v sociálních službách