Kontakty

Charitní poradna Orlík nad Vltavou

Tel.: 605 526 359
Staré Sedlo 2, Orlík nad Vltavou, 398 07
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Charitní poradna v rámci komunitního centra Orlík nad Vltavou: Komunitní centrum Orlík Vám ve spolupráci s Charitou Písek nabízí služby základního sociálního poradenství určeného pro osoby starší 18 let.

Organizace

Seznam lidí