Kontakty

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Tel.: 731 131 951, 599 527 590
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Veronika Curylová - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Tereza Hořínková - sociální pracovník
Bc. Veronika Curylová - vedoucí střediska
Danuše Hanáková - pracovník sociálních služeb