Kontakty

Chráněné bydlení sv. Luisy

Tel.: 731 405 543
Jiráskova 1014, Rajhrad, 664 61
Vedoucí služby: Bc. Lenka Salajková - vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením - jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti.

Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

Seznam lidí

Bc. Lenka Salajková - vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice