Kontakty

Denní stacionář Serafína

Tel.: 731 401 416
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice