Kontakty

Dobrovolnické centrum

Tel.: 733 755 972
Tylova 494, Kutná Hora, 284 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiče na rodičovské dovolené, všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Charita_KH_Dobrovol_centrum_logo_kruhoveDobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě v Kutné Hoře vzniklo v roce 2004, samostatným střediskem je od roku 2016 a a specializuje se na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají potřebným podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Dobrovolnické centrum se zaměřuje na práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel – seniorům, dětem ze sociálně slavých rodin, zdravotně postiženým či lidem bez domova.

Kontakt: Tylova 494, Kutná Hora, každý pátek od 9:00 do 12:00 ( V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN ČERVENEC - SRPEN POUZE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ),tel. 733 755 972, e-mail: petra.pilcova@kh.hk.caritas.cz nebo dobrovolnici@kh.hk.caritas.cz. 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

Dotazník pro zájemce o dobrovolnou službu      Přihláška do kurzu Blíž k seniorům - gerontooblek

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníci jsou zpravidla obyčejní lidé, kteří bez nárok na honorář ve svém volném čase vykonávají činnosti, na které jiní nemají čas. Nejčastěji  pomáhají jako společníci v v nemocnicích a domovech pro seniory v Kutné Hoře, Čáslavi a blízkém okolí. Mohou pomáhat při volnočasových aktivitách dětí, při sbírkách a charitativních akcích např. sportovních dnech, zahradních slavnostech, sbírkách potravin nebo vyrábějí dárky pro seniory apod. Nejvýznamnější a co do počtu největší akcí je Tříkrálová sbírka, při které se po celé republice zapojuje na šedesát tisíc dobrovolníků.

Komu, jak a kde pomáháme?

Jak se stát dobrovolníkem?

Kontaktujte nás a my Vám na osobní schůzce podáme podrobnější informace a pomůžeme Vám se rozhodnout. Nebo stačí vyplnit on-line dotazník a my se Vám ozveme. Naše programy jsou akreditované a to znamená, že se řídíme Zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, který dovoluje vykonávat dobrovolnickou službu i osobám, které dovršili 15 let věku. V tomto případě se ještě podepisuje Souhlas zákonného zástupce. Dveře jsou tedy otevřené všem zájemcům od 15 do 99 let.

  • S každým zájemcem o dobrovolnickou službu se osobně setkáme v našem Dobrovolnickém centru v Tylově ulici č. 494 a popovídáme si o možnostech spolupráce, zjišťujeme motivaci a časové možnosti. Koordinátor Vám nabídne činnosti, ve kterých se můžete zapojit.
  • Koordinátor ve spolupráci s kontaktní osobou daného zařízení proškolí dobrovolníka v činnosti, kterou bude vykonávat, právech a povinnostech, častých situacích, se kterými se dobrovolník může setkat, provede školení BOZP. Na závěr školení se podepisuje dobrovolnická smlouva.
  • První setkání dobrovolníka s klientem proběhne přímo v organizaci (např. nemocnice, domov pro seniory) a pokud si to dobrovolník přeje, tak ho na první schůzku doprovodí koordinátor. Dobrovolník se seznámí s kontaktní osobou v dané organizaci 

Jak pečujeme o naše dobrovolníky?

  • Zajímavou zkušenost a praxi pro dlouhodobé dobrovolníky vám potvrdíme a vystavíme Osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti. Studenti mají možnost si Osvědčení přiložit k příhlášce na vysokou školu.
  • Po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti má dobrovolník nárok na metodické vedení a podporu ze strany koordinátora. Průběžení se spolu scházejí a řeší problémy i potřeby dobrovolníka.
  • Dobrovolník se v praxi setkává s různými překážkami, novými pocity a problémy. Proto může absolvovat 3x ročně supervizi s kvalifikovaným psychologem. Supervize jsou skupinové a mají za cíl lepší porozumění, možnost sdílení zkušeností a pochopení pravidel práce s klientem. Kurz efektivní komunikace s klientem 14. 10. 2019.

logo_narodni asociace dobrovolnictvi

          Dobrovolnické centrum je členem
          Národní asociace dobrovolnictví.

 

Seznam lidí

Bc. Petra Pilcová - hlavní koordinátorka Dobrovolnického centra, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Miroslava Pekárková - koordinátorka dobrovolníků