Kontakty

Domácí zdravotní služba

Tel.: 499 817 366, 777 736 071
ul.Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
Vedoucí služby: Bc. Dita Kujovská - vrchní sestra, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Marie Špicarová - zástupce vrchní sestry
Bc. Dita Kujovská - vrchní sestra, sociální pracovník