Kontakty

Domov pro matky s dětmi Hodonín

Tel.: 518 321 497
Dukelských hrdinů 57, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: Bc. Pavla Křížová - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

poskytnutí stravy

Seznam lidí

Bc. Pavla Křížová - vedoucí služby, sociální pracovník
Mgr. Simona Blahová - sociální pracovník
Eva Bartálová - pracovník v sociálních službách
Jiřina Bašusová - pracovník v sociálních službách
Jana Juráčková - pracovník v sociálních službách
Dagmar Letochová - pracovník v sociálních službách
Dita Šiltová - pracovník v sociálních službách
Pavla Volfová - pracovník v sociálních službách