Kontakty

Dům na půli cesty

Tel.: 491 423 710, 777 344 733
Mlýnská 189, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Bc. Michaela Kollertová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Cílem zařízení je pomoci při řešení obtížné životní situace zajištěním vhodného dočasného bydlení a pomáhat při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Služba je zaměřena na rozvoj samostatnosti uživatele a vyřešení obtížné životní situace nebo zmírnění následků této situace - stránky služby.

Seznam lidí

Bc. Karolína Vrzáčková - sociální pracovník