Kontakty

Dům Panny Marie Pomocné

Tel.: 731 129 760, 731 129 742
Karla Maličkého 418/2, Lovosice, 410 02
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

Dům Panny Marie pomocné - azylový dům pro ženy a matky s dětmi je sociální službou, kterou provozuje Charita Lovosice od 25.3.2013

IČ organizace: 46770321
Identifikační číslo služby: 6081367
Forma poskytované služby: Pobytová sociální služba.

Letáček služby ke stažení 

Ceník poskytovaných služeb

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi naleznete také na Facebooku. Přidejte se k nám!

Cílová skupina:


Pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Cílovou skupinou jsou ženy a matky s nezaopatřenými dětmi od 18 let věku z Ústeckého kraje (v případě volné kapacity z celé České republiky), zejména samoživitelky, svobodné matky, rozvedené, ovdovělé, případně těhotné ženy nebo ženy, které nejsou biologickými matkami a mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti. Dále to jsou dívky v obdobné sociální situaci, které byly pravomocným rozhodnutím soudu zplnoletněny.

Služba je časově omezená a to na dobu jednoho roku, v odůvodněných případech s možností prodloužení o 6 měsíců. Služba se poskytuje po dobu platnosti smlouvy. Uživatelky si za podpory sociálního pracovníka plánují průběh služby a její čerpání dle aktuálních i dlouhodobých potřeb uživatelky.

V průběhu služby spolupracuje sociální pracovník, pracovník v sociálních službách s uživatelkou na definovaných cílech. V průběhu spolupráce se může kolem uživatelky vytvořit tým pracovníků i z jiných služeb (NZDM Amicus Lovosice, SAS) nebo jiných zdrojů - rodina, přátele, atd.

 

Sociální služba Dům Panny Marie Pomocné - azylový dům pro ženy a matky s dětmi vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5.

Plakát A3

 

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

Organizace

Seznam lidí

Bc. Markéta Horejsková - pedagog volného času
Kateřina Kutzlerová - pracovník v sociálních službách
Petra Urban Šírková - pracovník v sociálních službách
Bc. Lucie Burdová, DiS. - sociální pracovnice
Irena Racková - pracovník v sociálních službách
Dagmar Lendelová, DiS. - pracovník v sociálních službách
Martina Tóthová - pracovník v sociálních službách