Kontakty

Humanitární šatník Polička

Tel.: 461 723 758, 731 604 683
Vrchlického 185, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Humanitární šatník

Sběr ošacení a dalšího humanitárního materiálu je opět plně v provozu. Děkujeme za spolupráci a přízeň. 

  • Shromažďuje od dárců a poskytuje potřebným základní ošacení, obuv, lůžkoviny a případně další věci.

  • Humanitní šatník je určen lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných bytových podmínkách, sociálně nejslabším rodinám s dětmi.

  • Je otevřený v pracovní dny od 8 hodin do 13 hodin.

  • Jednorázové poskytnutí základního ošacení pro osoby v krizi je zdarma. 

  • Činnost humanitního šatníku zajišťují sociální pracovník a pracovnice v sociálních službách.

  • Sběr použitého šatstva probíhá v budově Vrchlického 185 každý pátek od 8 do 13 hodin.

Humanitární šatník doplňuje další charitní služby.

 

Humanitární šatník podporují:

Dárci oděvů a věcí

 

Seznam lidí

Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička