Kontakty

Jiloro-Srdíčko - mikroregion Uničovsko

Tel.: 776 817 757
Šternberská 497, Uničov, 783 91
Vedoucí služby: Mgr. Blanka Jurdičová - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Blanka Jurdičová - vedoucí služby
Bc. Kateřina Kargerová - sociální pracovník
Šárka Kramarová - pracovník v sociálních službách