Kontakty

Klub Rep Sun

Tel.: 724 949 914
Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Vedoucí služby: Eva Klementová - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

  • Adresa poskytování: Riegrova 173/4 Kralupy nad Vltavou - VSTUP Z ULICE CHMELOVA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) je otevřeno:

Pondělí - pátek  12 – 18 h
(o prázdninách bývá provoz upraven podle požadavků dětí a mladistvých)

Do klubu mohou docházet klienti ve věkovém rozhraní 6 – 26 let. Tato služba je poskytována ZDARMA.

Děti a mladiství mají k dispozici počítače, posilovnu, společenskou místnost a X-Box s Kinectem. Mohou si uvařit čaj nebo kávu v naší kuchyňce nebo si mohou psát či kreslit u pracovních stolů. Klientům se věnuje odborný personál složený z pedagogického pracovníka, sociálních pracovníků a lektorů volného času.

Kontakt:

NZDM se nachází na adrese Riegrova 173/4 Kralupy nad Vltavou - VSTUP Z ULICE CHMELOVA.

E-mail: nizkoprah@nasefarnost.cz

Fb: www.facebook.com/nzdmkralupy

Poslání

NZDM je odpoledním klubem s názvem „Rep Sun“, který se snaží vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty ve věku 6 – 26 let. Klub mohou navštěvovat všechny děti a mládež z Kralup a okolí. Klientům se snažíme pomáhat při školní přípravě, při výběru budoucího povolání, hledání práce nebo brigády, či řešení mezilidských vztahů. Snažíme se jim ukázat a naučit je, jak vyjít a domluvit se s druhým člověkem. V rámci klubu probíhá protidrogová prevence a prevence proti násilí.

Cíle

Pokud s tím klient souhlasí, spolupracujeme s jeho rodinou, školou, kterou navštěvoval, navštěvuje nebo chce navštěvovat. V rámci Charity Kralupy nad Vltavou pracuje terénní pracovník, který se zároveň podílí na chodu NZDM. Pokud je to v zájmu klienta, propojuje rodinu, vzdělávací a jiné instituce s klientem samotným, ovšem pouze za souhlasu klienta či jeho zákonných zástupců.

Poskytujeme našim klientům, kdykoliv potřebují, poradenskou pomoc v sociální, pedagogické, právní a zdravotní oblasti (zaměřené převážně proti návykovým látkám). Spolu s našimi klienty či jejich rodinami se snažíme nalézt řešení jejich momentální nepříznivé životní situace.

Seznam lidí

Eva Klementová - vedoucí