Kontakty

Komunitní centrum Žitná

Tel.: 734 789 317
Žitná 35, Praha 1 - Nové Město, 100 00
Vedoucí služby: Denisa Cháberová, DiS. - Vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Adresa:

Farní charita Praha 1 - Komunitní centrum
Žitná 35
110 00  Praha 1 – Nové Město

EU, Hl. m. Praha

Seznam lidí

Judita Cihelková - Komunitní pracovnice
Adéla Černá, DiS. - Sociální pracovnice
Mgr. Martina Mossóczy - Sociální pracovnice