Kontakty

Mateřské centrum Ovečka

Tel.: 737 896 534, 734 768 399
Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11
Vedoucí služby: Ing. Jana Poláková - vedoucí mateřského centra
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

 

 Centrum pro rodinu Ovečka bylo pro veřejnost otevřeno 4. září 2006, zároveň s ním byla zprovozněna výuková místnost, internetový koutek i právní poradna a byly zahájeny výukové kurzy v rámci projektu Integrace žen do pracovního procesu podpořeného z fondů EU. Centrum pro rodinu Ovečka je členem Sítě mateřských center ČR.

 Do mateřského centra není třeba se předem přihlašovat, doba pobytu závisí na chuti rodiče a dítěte a je omezena pouze provozní dobou.

 Pokud jste rodič na rodičovské dovolené, stačí přijít a zapojit se do širokých aktivit, které Ovečka nabízí, můžete si také jen vypít kávu, posedět a popovídat si s přáteli. Pro děti je zde k dispozici tělocvična s tunelovým bludištěm, houpačkami, míči či trampolínou a prostorná herna s kuličkovým bazénem, hračkami od autíček po panenky, stavebnicemi apod. Také zde najdete spoustu pomůcek na malování.

Nabízíme

  • Možnost užitečně a příjemně prožívat rodičovskou dovolenou
  • Pomoc a podpora maminek v jejich vlastním mateřství
  • Rozvoj a podpora zdravých citových a sociálních vztahů mezi dětmi a rodiči
  • Získávání prvních zkušeností před vstupem do školky, případně školy
  • Sbírka nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových zkušeností a pohledů na výchovu
  • Pořádání zájmových kroužků pro předškolní děti
  • Pořádání besed a přednášek
  • Pořádání jednorázových akcí
  • Pronájem prostor Ovečky pro dětské narozeninové oslavy
  • Možnost bezplatné inzerce

Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu centra. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu centra zapojit  – např. vedením dětských kroužků apod.

Přijďte, těšíme se na Vás :-)

Facebookové stránky

Ovečka sídlí na adrese Poláčkova 2, Ústí nad Labem, 400 11. Vedoucím zařízení je Ing. Jana Poláková. 
Zobrazit na mapě

Oddělení Centra pro rodinu Ovečka:

Herna CPR Ovečka

Miniškolka CPR Ovečka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

Seznam lidí

Ing. Jana Poláková - vedoucí mateřského centra
Monika Volfová - koordinátor služeb CPR Ovečka