Kontakty

Místo ve společnosti

Tel.: 731 161 073
Soukenická 160, Písek, 397 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Projekt je určen lidem řešícím důsledky dlouhodobého sociálního vyloučení. Zaměřuje se na podporu úspěšného sociálního začleňování osob žijících na ubytovnách ve městě Písek. Jeho hlavním cílem je snížit důsledky sociálního vyloučení a zastavit prohlubování sociálního propadu u osob nacházejících se v sociálně nepříznivé situaci. Práce s lidmi z ubytoven probíhá formou individuální a skupinové motivace.

Organizace

Seznam lidí

Ivana Vozábalová, DiS. - sociální pracovnice
Jana Hronková - pracovnice v sociálních službách