Kontakty

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova

Tel.: 515 536 434, 737 220 885
Bratislavská 58a, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Denní centrum pro lidi bez domova

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Csontosová - koordinátorka, sociální pracovník Denního centra