Kontakty

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Zastávka

Tel.: 605 934 947
Na Sboře 1599, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Vedoucí služby: Mgr. Zbyněk Oubrecht - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Cílová skupina: Muži a ženy starší 18 let, zdržující se v tento okamžik v Rychnově nad Kněžnou a jsou zároveň osobami bez přístřeší a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Seznam lidí

Bc. Jiří Janeček - ředitel
Zuzana Adamcová, DiS. - statutární zástupce