Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

Tel.: 731 196 120
náměstí Míru 85, Týn nad Vltavou, 375 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb, Mgr. Martina Smolíková - Vedoucí NZDM Bongo, sociální pracovnice
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži z Týna nad Vltavou a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.

Cílová skupina jsou děti a dospívající ve věku 10 – 26 let.

Cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo
  1. Posílení sociálních dovedností a schopností - podpora společensky přijatelných kontaktů, komunikace, sebevědomí, zdravého sebeprosazení, řešení problémů, zvládání zátěžových situací, podpora dovedností týkající se zaměstnání a školních dovedností
  2. Minimalizace sociálních a zdravotních rizik, které vyplývají z nepříznivých situací klienta (izolace, problémy s bydlením, financemi a prací, záškoláctví, výchovné problémy, experimentování s drogami, užívání alkoholu a tabáku, sebepoškozování, šikana, kriminalita, vztahové problémy v rodině, ve skupině vrstevníků)
Pro koho je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo?
Práva a povinnosti klientů

Seznam lidí

Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb
Mgr. Martina Smolíková - Vedoucí NZDM Bongo, sociální pracovnice
Šárka Černá - pracovník sociálních služeb
Pavlína Peroutková - pracovnice v sociálních službách
Mag. Jiří Kohout - ředitel