Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Tel.: 739 344 078
Třída Čs. armády 211, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení
Martin Malášek - pracovník sociálních služeb
Eliška Formanová - vychovatel v mimoškolním zařízení
Lenka Horváthová - vychovatel v mimoškolním zařízení
Bc. Ester Džurbanová - vychovatel v mimiškolním zařízení
Aneta Lévová - vychovatel v mimoškolním zařízení
Marie Míšo - vychovatel v mimoškolním zařízení
Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník