Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi

Tel.: 730 811 950
Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01
Vedoucí služby: Bc. Denisa Krausová - vedoucí a sociální pracovnice
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Denisa Krausová - vedoucí a sociální pracovnice
Bc. Dita Moulíková - sociální pracovnice
Jana Stehlíková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Škochová - pracovnice v sociálních službách