Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

Tel.: 737 896 534, 736 785 956
Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11
Vedoucí služby: Ing. Jana Poláková - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

příměstský tábor

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

Cílem je vytvářet bezpečný prostor pro volnočasové, vzdělávací, aktivizační, kulturní a podpůrně-preventivní aktivity dětí a mládeže. Umožnit tak vzájemná setkání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru a vyplnění volného času (kulturou, sportem, zájmovými a dalšími prospěšnými činnostmi). Podporovat zdravý životní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6ti do 15ti let z Ústí nad Labem, které jsou:

  • ze sociálně slabých rodin
  • z dysfunkčních i afunkčních rodin (rozvádějící se rodiče, neúplná rodina, …)
  • mají omezenou možnost navštěvovat volnočasové aktivity (špatná finanční situace, nezájem rodičů)
  • s výchovnými problémy

Provozní doba:

Pondělí – od 13.00 do 18.00

Úterý –    od 13.00 do 18.00

Středa –   od 13.00 do 18.00

Čtvrtek – od 13.00 do 18.00

V čase 13.00 - 14.00 probíhá individuální doučování (po domluvě s pracovníky).

(Mimořádné akce se konají i mimo provozní dobu)

 

Adresa zařízení:

Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11

Trolejbusy 53, 54 nebo autobus 5 (zastávka Stříbrníky)

 

Kde nás najdete?

Ukázat NZDM Tykadlo na mapě

Seznam lidí

NZDM Tykadlo - pracovník sociálních služeb
Ing. Jana Poláková - vedoucí sociální služby