Kontakty

Noclehárna Samaritán

Tel.: 475 601 805
Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01
Vedoucí služby: Mgr. Vendula Krištofová - vedoucí Domu Samaritán
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

 

Poslání Noclehárny Samaritán

Posláním Noclehárny Samaritán v Ústí nad Labem je poskytnout okamžitou pomoc a podporu osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Služba umožňuje další spolupráci zaměřenou na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

Cíle Noclehárny Samaritán

  • zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
  • začlenění uživatelů do společnosti
  • podpora uživateů k samostatnému řešení obtížných životních situací
  • poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší
  • motivovat a podporovat uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce
  • získání samostatného bydlení uživatelů
  • vytvářet podmínky ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů
  • podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů
  • nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů

Principy Noclehárny Samaritán

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Noclehárny Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Noclehárna Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

Komu je služba určena:

Noclehárna Samaritán poskytuje služby mužůma ženám bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.

Časový rozvrh a kapacita služby:

Zařízení má kapacitu pro 13 mužů a 2 ženy a jeho činnost je zajištěna denně od 18:00 do 7.30 hod.

Seznam lidí

Mgr. Vendula Krištofová - vedoucí Domu Samaritán
Bc. Lucie Černocká - sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Štrbáňová - sociální pracovnice