Kontakty

Občanská poradna

Tel.: 376 512 596, 730 551 603
Palackého 1061, Horažďovice, 341 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Nejčastější problematika:

 • Bydlení
 • Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy
 • Rodina a mezilidské vztahy
 • Pracovněprávní vztahy
 • Systém sociálních dávek a pomoci
 • Dluhové poradenství
 • Ochrana spotřebitele
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Správní řízení – jednání s úřady

Poradna je akreditována u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení  (ident. číslo: AO- 003-2018)

Na základě osobních cílů, potřeb uživatele a jeho schopností a dle povahy řešené problematiky nabízí občanská poradna služby:

 • Poskytnutí obecné informace cílené na problém
 • Poskytnutí rady cílené na určitou osobu, nabídka různých možností řešení
 • Aktivní pomoc – komplexní přístup k řešení problému s možností poskytnutí následné péče a koordinování celého problému poradnou

Pracovní doba Občanské poradny

 • Ambulantní poradenství  

(v Občanské poradně na adrese Charita Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice)

Úterý: 9:00-11:30 12:30-16:00

 

 • Terénní poradenství

(v Horažďovicích a okolních obcích v okruhu 15 km od Horažďovic)

Středa: 9:00 - 11:00     13:00 - 15:00

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří osoby hledající informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a řešení svých obtížných životních situací, osoby, které neznají svá práva a povinnosti, a osoby, které nejsou schopny účinně vyjádřit své potřeby.

Maximální roční kapacita služby

 •  Ambulantní forma – 340 intervencí
 • Terénní forma – 160 intervencí

Pomoc je poskytována formou jednorázových nebo opakovaných konzultací.

 

Zájemci o službu se do poradny mohou objednat:

 • osobně na adrese: Charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
  úterý: 8:00 – 16:00

 • telefonicky na čísle: +420 730 551 603 

 • e-mailem: poradna@horazdovice.charita.cz

S pracovníkem poradny si sjednají schůzku. Poradenství je poskytováno při osobním jednání nebo telefonicky. V době epidemie koronaviru upřednostňujeme kontakt po telefonu nebo mailem. 

 

Principy poskytované služby

Služba je poskytována DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ, BEZPLATNĚ, respektuje individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Je využíván partnerský přístup a uživatel je motivován k samostatnosti. U uživatele se snažíme rozvíjet schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

 Projekt je realizován ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň o.p.s.

LogoOPP-zelená 

Seznam lidí

Bc. Lucie Sogová - pomocná účetní, PR pracovník
Mgr. Šárka Čáňová - statutární zástupce
Bc. Olga Šulcová - vedoucí služby
Pavla Brůžková, DiS. - sociální pracovnice
Miluše Petříková - fundraiser