Kontakty

Oblastní poradna Písek

Tel.: 382 212 998, 734 360 974
Soukenická 161, Písek, 397 01
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby:

přístup k telefonu a internetu, vytisknutí dokumentu, odeslání dokumentu na náklady Oblastní charity Písek

Poradna nabízí radu, pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci. Pracovníci Oblastní poradny Písek nabízí pomoc prostřednictvím emoční podpory, poskytováním informací, rad, asistence, aktivní pomoci nebo zprostředkováním spolupráce se sítí dostupných služeb. Vždy však na základě vzájemné (ústní) dohody s klientem; s respektem k jeho přáním, potřebám, právům i povinnostem.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Hana Hrušková - vedoucí poradny
Mgr. Zuzana Kostohryzová - sociální pracovnice