Kontakty

Osobní asistence - Domácí péče

Tel.: 734 792 806
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Vedoucí služby: Mgr. Renáta Pospíšilová - Vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

Webová stránka služby

Provozní doba: 0.00 - 24.00 hodin

Seznam lidí

Mgr. Renáta Pospíšilová - Vedoucí služby, sociální pracovnice
Martina Mazáčová, DiS. - Sociální pracovnice