Kontakty

Osobní asistence

Tel.: 777 808 874, 383 325 808
Smetanova 533, Strakonice, 386 01
Vedoucí služby: Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Podrobnosti zde: Osobní asistence

 

 

 

 

 

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník
Bc. Markéta Vlčková - sociální pracovnice