Kontakty

Pečovatelská služba (Kolinec)

Tel.: 731 402 910
Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, Kolinec, 341 42
Vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Služba je vykonávána v domácím prostředím kvalifikovanými pracovníky. Respektujeme individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. Služba je poskytována za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR a její součástí je poskytování bezplatného sociálního poradenství.

Kde službu poskytujeme:

 • v Sušici a okolních obcích do 20 km
 • střediska Oblastní charity Sušice jsou dále v Kolinci, na Kašperských horách a Železné Rudě
 • služba je poskytována v domácnostech klientů

Jaké jsou nejběžnější úkony:

 • donáška nákupů a obědů v jídlonosičích
 • příprava a podávání stravy
 • pomoc s přesuny na lůžko nebo vozík
 • pomoc při pravidelné osobní hygieně a při používání WC
 • údržba a úklid domácnosti
 • asistence při pohybu v domácnosti i mimo ni
 • doprovod k lékaři, na úřady a jiná místa
 • vyzvednutí receptů, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí
 • pravidelné návštěvy a dohled k zajištění bezpečí
 • aktivizace zachovalých schopností a dovedností pomocí pravidelného nácviku
 • půjčování pomůcek, odborné poradenství aj.
 • upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 6 této vyhlášky (zde)

Organizace

Seznam lidí

Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče
Andrea Rajtmajerová - koordinátorka