Kontakty

Pečovatelská služba sv. Ludmily

Tel.: 732 894 601
Klášterní 563, Milevsko, 399 01
Vedoucí služby: Bc. Irena Hloucalová - vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Irena Hloucalová - vedoucí služby, sociální pracovnice
Martina Spoustová - pečovatelka
Martina Zemanová - pečovatelka
Monika Komárková - pečovatelka
Lucie Říhová - pečovatelka
Tereza Sádlová - pečovatelka
Romana Hantáková - pečovatelka
Mgr. Marie Velíšková - sociální pracovnice