Kontakty

Pečovatelská služba

Tel.: 733 676 684, 731 402 991
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Dle platného ceníku pečovatelské služby 

Naše pečovatelky docházejí do domácností klientů se sníženou soběstačností a pomáhají jim při sebeobsluze, zabezpečit péči o domácnost, aby mohli i nadále žít důstojně ve svém přirozeném prostředí a zapojit se i přes zdravotní postižení do běžného života.

Cíle služby

 • Umožnit klientům setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti v základních životních potřebách
 • Podporovat klienty v životním stylu, který si zvolili, v jednání na základě vlastních rozhodnutí a s ohledem na jejich individuální potřeby.
 • Poskytujeme tyto základní služby:
  a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

  b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC

  c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2. dovoz nebo donáška jídla
  3. pomoc při přípravě jídla a pití
  4. podání jídla a pití
  tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 2, 3 a 4,

  d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
  1. běžný úklid a údržba domácnosti
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování
  3. donáška vody
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  5. běžné nákupy a pochůzky
  6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

  e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  2. doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Úhrada za poskytované činnosti

Pečovatelská služba je účtována dle platného ceníku, který je k dispozici zájemci o službu při jednání o poskytování pečovatelské služby. Ceny za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb. k provedení zákona č. 108/2006  O sociálních službách.

Kam dál?

Dokumenty pečovatelské služby

Sjednání pečovatelské služby

 

 

Seznam lidí

Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb
Hana Škrnová - Pečovatelka
Mgr. Hana Luňáčková - Sociální pracovnice
Ilona Vavrochová - pečovatelka
Mag. Jiří Kohout - ředitel
Simona Paďourková - Pečovatelka
Marcela Bartušková - Pečovatelka
Kateřina Brabcová - Pečovatelka