Kontakty

Pečovatelská služba

Tel.: 731 598 977
Budějovická 1962, Písek, 397 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Služba je určena pro všechny osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let.

Posláním pečovatelské služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností, a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Pracovní doba pečovatelské služby je každý den od 7:00 do 22:00 hod., včetně víkendů a státem uznaných svátků.

Organizace

Seznam lidí

Alena Dlouhá, DiS. - sociální pracovnice
Lenka Bernátová - pečovatelka
Kristýna Kováčová - pečovatelka
Lucie Malíková - pečovatelka
Petra Moravcová - pečovatelka
Kateřina Jirásková - pečovatelka
Božena Lovásová - pečovatelka
Marie Žáková - pečovatelka
Gabriela Pekařová - pečovatelka
Alena Svobodová - pečovatelka
Hana Petráková, DiS. - pečovatelka