Kontakty

Půjčovna zdravotních pomůcek

Tel.: 777 736 079, 499 817 366
ul. Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE